Er zijn 5 combinaties van oefeningen. 1 bodyweight oefening en 1 core oefeninge. elke bodyweightoefening doe je 1 set en daarna de core 1 set tot dat je alle sets hebt gehad.

1. 3x 10 push-ups en tussendoor 10 crunches
2. 4x 8 inch worms en tussendoor 30 seconden planken
3. 4x 40 mountainclimbers en tussendoor 20x schuine crunch
4. 4×15 plankjacks en tussendoor 10 legraisers
5. 3x 10 brede push-ups en tussendoor 10 schuine sit-ups